Chim Hạc

Người ta nói chim Hạc có tuổi thọ đến 2000 năm, thậm chí 3000 năm ! làm sao mà biết vậy !

Advertisements