tranhieunghia

 

THƠ VÔ LI NGUYN KHOA ĐIM KHI V THƯỜNG DÂN

 

                       

Nhà thơ Đỗ Hoàng

Đỗ Hoàng

Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ những người làm thơ cổ động cho miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến hai miền Nam Bắc Việt Nam thập kỷ 50, 60, 70 thế kỷ trước có sự trợ giúp của nước ngoài ở cả hai phía. . Trong chiến tranh chống Mỹ, Nguyễn Khoa Điềm xếp sau các nhà thơ khác như Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân, Nguyễn Duy…Khi Nguyễn Khoa Điềm làm quan to thì thơ ông mới to theo, trước đó mấy ai biết ông.
Thơ của thế hệ này là thơ tuyên truyền một chiều, một phía..
Lạ lùng cuộc đời nay
Đến văn chương cũng đĩ

View original post 3,827 more words

Advertisements