CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VN

Thật xấu hổ và nhục nhã thay, nhà báo nào đã bẻ cong ngòi bút để làm nô lệ cho những kẻ giá áo túi cơm, chi lo vinh thân phì gia , sống trên sự đau khổ của nông dân và nhân dân, cựu chiến binh…..!

Advertisements