Mạn phép, gửi bạn 1 bản :

Vì Hòa bình cho Nhân Loại

Thư gửi Tổng thống các nước, các Tổng bí thư của các Đảng, và những người cầm quyền trên mọi lĩnh vực, cùng nhân dân trên toàn thế giới !
Nhân dân Toàn thế giới , không trừ một ai, đều mong muốn có hòa bình ! Nhưng chiến tranh vẫn luôn luôn xảy ra ! nguồn gốc của chiến tranh có nhiều, song yếu tố quan trọng nhất là Vũ khí ! Vì vậy, nếu trên toàn thế giới, không trừ một nước nào, tự nguyện tiêu hủy toàn bộ vũ khí… giết người, bất kể đó là loại vũ khí gì dùng để giết người, thì sẽ không ai có vũ khí để giết người ! hoà bình sẽ đến với nhân loại !
Loài người phát minh ra các loại Vũ khí là để tự vệ hoặc giết nhau, Nếu tất cả đều không ai có Vũ khí thì không ai giết ai, cũng không cần tự vệ nữa !
Nhân loại, khi không ai có vũ khí , hòa bình là vĩnh viễn !
Kính mong ai đọc thư này, hãy chia sẻ ước muốn này, một ngày không xa, ước muốn này có thể trở thành hiện thực trên toàn thế giới ! – Trân trọng !

Các bạn ạ ! không ai đánh thuế ước mơ, bạn cũng hãy ước mơ đi ! và hành động vì ước mơ ! vì hòa bình cho nhân loại !

Các Bạn ạ ! vì có bất bình đẳng nên sinh ra chiến tranh hòng san cho bình đẳng ! Nhưng Loài người còn có nhiều cách giải quyết bất bình đẳng khác nhau ! không nhất thiết phải sử dụng chiến tranh, sử dụng vũ khí ! Ví dụ dùng Đối thoại ! Người ta thường nói: Hết đấu khẩu là dùng đến đấu súng ! giả sử nếu không có súng, sẽ phải là tiếp tục đối thoại và thuyết phục, hòa giải, hòa bình  . Nếu bị độc tài bóc lột và đàn áp- chúng ta phải đấu tranh với bọn họ, nhưng không nhất thiết phải ” cắt cổ ” bọn độc tài ! Một vấn đề đặt ra, luôn luôn có nhiều cách giải quyết, bạn ạ !

Nếu nói rằng thời đại ngày nay là thời đai  : hợp tác, hòa nhập, và cùng phát triển. Giả sử không hợp tác được, sẽ lại dùng Vũ khí đe dọa để ép buộc hợp tác ! khẩu hiệu hòa nhập và cùng phát triển cũng vậy ! đằng sau các khẩu hiệu này là súng ống ! Thời đại này đang “ nói chuyện” với nhau bằng súng ống là chính, chính quyền dùng súng ống sát hại nhân dân, nước này đe dọa nước khác cũng vậy !

Có thể nói hơi quá rằng: Đại đa số các kẻ cầm quyền trên thế giới đều có “ Nợ máu, hoặc nợ mồ hôi, nước mắt và nhiều tiền bạc ” của nhân dân nước mình và các nước khác ! Nếu tiễu trừ Vũ khí giết người, thì họ không có gì để trấn áp, giết hại nhân dân khi nhân dân muốn đòi nợ họ ! Vì vậy, việc tiễu trừ tất cả vũ khí giết người, trên toàn thế giới, theo như nguyện vọng của chúng ta,  gần như là không thể ! Tuy nhiên, mục tiêu vì hòa bình sẽ được cả nhân loại tiến bộ ủng hộ !

Chiến tranh thế giới thứ 2 đã chấm dứt từ ngày 7/5/1945, nhưng thật không may cho loài người, kể từ ngày đó đến hôm nay, ngày 24/9/2013, tiếng súng vẫn luôn luôn Vang lên ở khắp đâu đó trên thế giới này ! hàng trăm triệu người đã bỏ mạng hoặc mang thương tật kể từ ngày đó, chỉ vì tham vọng điên cuồng và rồ dại của những kẻ cầm quyền dã man ! gieo chết chóc cho nhân loại ! cho chính con em, bố mẹ, vợ hay chồng mình ! 68 năm đã trôi qua, đến hôm nay là quá đủ rồi ! các bạn hãy cùng tôi , tìm mọi cách kêu gọi Tiêu hủy tất cả các loại vũ khí giết người, trên toàn thế giới, không trừ bất cứ một nước nào ! Các bạn: Hãy cất lên tiếng nói một cách đầy thuyết phục, đi các bạn, góp phần cùng tôi, giúp thật sự chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn trên toàn thế giới !

Danbo Ru Mình nghĩ tiêu hủy vũ khí ko phải là nguyên nhân cũng như biện pháp để chấm dứt chiến tranh, ngược lại vũ khí còn là công cụ để con người sinh tồn và phát triển !
Cách duy nhất để xóa bỏ chiến tranh là xóa bỏ ranh giới quốc gia và dân tộc để chỉ còn 1 quốc gia duy nhất là trái đất và dân tộc duy nhất là người trái đất ! Lúc đó thì chẳng còn lý do gì để dẫn đến chiến tranh nữa cả !

TPXHP: Đúng vậy, bạn Danbo Ru ạ ! tuy nhiên, nếu vẫn còn súng ống, vũ khí trong tay, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Vấn đề chúng ta muốn là : không để xảy ra chiến tranh ! không tiêu hủy toàn bộ các loại vũ khí giết người, dù cả quả đất này có là 1 nước đi chăng nữa, vẫn có chiến tranh xảy ra ! Ví dụ: trong 1 nước , hiện nay vẫn có chiến tranh nội bộ ! Dù cả trái đất là 1 nước đi nữa, vẫn sẽ xảy ra ” nội chiến “, nếu không tiêu hủy toàn bộ Vũ khí, bạn ạ ! Tuy nhiên, ngành sản xuất Vũ khí, có lợi nhuận khổng lồ,vì vậy, họ luôn luôn khuyến khích chiến tranh, để tiêu thụ vũ khí, họ sẽ phản đối kịch liệt việc tiêu hủy vũ khí này ! khó có ai đủ Lý luận và dũng khí để ” đánh gục” các tập đoàn khổng lồ sx vũ khí chuyển sang sx các hàng tiêu dùng khác ! Các Quốc gia cũng vậy, họ đang cần Vũ khí để trấn áp mãnh liệt nhân dân, nếu nhân dân không chịu được sự thống trị đầy bất công của họ ! ( Nếu sự thống trị của họ, không tạo ra bất công, nhân dân sẽ không chống lại , thì quốc gia họ cũng không cần vũ khí làm gì cả ! Như vậy, múc đích tiêu hủy mọi loại Vũ khí giết người, còn tạo ra sức ép đối với các nhà cầm quyền là phải không được để tạo ra bất công trong đất nước của Họ ! để không ai có lý do chống lại họ, họ cũng không có lý do để dùng vũ khí, giết hại chính đồng bào của mình nữa, có khi lại giết cả chính bố mẹ, vợ, chồng, con cái của chính mình nữa, bạn ạ !) Kính !

Saying, send you 1 a:

For peace to humanity

Letter to the President of the country, the General Secretary of the Communist Party, and the people in power in all fields, and people all over the world!

The people of the whole world, not excluding anyone, are keen to have peace! But the war always happens! the origins of the war there are many, but the most important factor is the weapon! So, if all over the world, not excluding a country, voluntarily destroyed all weapons … murder, regardless of what weapon was used to kill people, then no one will have weapons to kill people! peace will come to the human race!

Mankind invented the weapons to defend themselves or kill one another, If all are one weapon no one killed anyone, nor does it need defending anymore!

The human race, when no one had weapons, peace is permanent!

Hope anyone reading this message, please share this desire, a day not far away, this desire can become a reality all over the world! -Best regards!

You, Sir! No one taxed dreams, you take a dream away! and act as the dream! for peace to humanity!

You, Sir! because of inequality should produce SideShow war san for equality! But man, there are many ways of solving various inequality! does not necessarily require the use of war, using weapons! The example uses the dialogue! People often say: All games are used to shooting! suppose if there is a gun, will have to continue the dialogue and persuasion, mediation, peace. If being exploitative dictatorship and oppression-we have to fight with them, but not necessarily “cut” we’re dictators! A problem arises, always there are many workarounds, you Sir!

If saying that today’s age: collaboration, integration, and development. Assuming no cooperation, will again use weapons of intimidation to coerce cooperation! the slogan transition and development too! behind this slogan is firearms! This era is “talk” to each other using firearms, the Government used the guns killing people, it threatens other countries too!

Have to say too that the vast majority of the world’s powers have “blood Debt, or debt of sweat, tears and a lot of money” by the people of his country and other countries! If you eliminate the murder weapon, they have nothing to suppress, murder people when people want to reclaim their debt! Therefore, to eliminate all the murder weapon, all over the world, as far as our aspirations, is almost impossible! However, the goal for peace would be all in favour of progressive humanity!

World War 2 ended on 7 May 1945, but unfortunately for mankind, since that date to today, on 28/9/2013, gunfire still always resound across somewhere in this world! hundreds of millions of people perished, or bring injury since that date, only the frantic ambition and a wild gang of the barbarian powers! sow death to humanity! for your children, your parents, your husband or wife! 68 years have passed, and today is more than enough! you join me, anything called for destruction of all types of weapons, around the world, not excluding any country! You: Let’s say a compelling way, go you, contributing with me, helping to actually end the war permanently all over the world!

 

Danbo Ru I think the destruction of weapons is not the cause, as well as measures to put an end to the war, in contrast to weapons as tools for human survival and development!

The only way to abolish war is to abolish national boundaries and ethnic to a single country is Earth and the only nation the Earth! Then there is no reason to lead to war again.

TPXHP: Yes, you Danbo Ru. However, if still firearms, weapons in hand, the war continued. The problem we want to be: no to war! do not destroy all the weapons of murder, though the Earth there is a country, still had a war going on! For example, in one country, which remains at war internally! Although the whole earth is one country, would still occur, “the civil war”, if not the entire destruction of weapons, you, Sir! However, the production of weapons, have huge profits, so they always encourage war, to consume the weapons, they will vigorously protested the destruction of weapons. hardly anyone enough reasoning and the courage to “break” the giant corporations manufacture weapons switched to manufacturing other goods! These countries, too, they need weapons to suppress people’s fierce, if people do not tolerate the dominance is full of injustice! (If their dominance, not create injustice, people will not fight, the country they don’t need weapons to do nothing! So, bring it on purpose destroy all types of weapons, while creating pressure on the authorities that must not be to create injustice in their country! so no one has a reason against them, they have no reason to use the weapon, killing his own, sometimes to kill both his parents, spouses, children of yourself anymore, you know!) The Glass!

 

 

說,向您發送 1 答:

對人類的和平

主席的國家,共產黨與世界各地的人們和電源在所有領域,在市民的總書記的信 !

整個世界,不排除任何人,人熱衷於要和平 !但戰爭總是會發生 !這場戰爭的起源有很多,但最重要的因素是武器 !所以,如果在世界各地,不排除一個國家,自願銷毀了所有武器……謀殺,無論什麼武器用來殺了人,那麼沒有人會有殺人的武器 !和平將來到人類 !

人類發明了武器保衛自己或殺死另一個,如果所有都是一種武器沒有人殺死任何人,它也不需要辯護了 !

人類種族,沒有人有武器,和平是永久 !

希望閱讀此消息的人請分享這一願望,一天不遠的地方,這種願望可以成為一個現實世界各地 !-最好的問候 !

你,主席先生 !沒有一個收稅的夢想,你帶走一個夢想 !並作為夢想 !對人類的和平 !

你,主席先生 !由於不平等應產生 SideShow 戰爭聖平等 !但是,有很多方法解決各種不平等的 !不一定需要戰爭、 使用武器的使用 !該示例使用對話 !人常說: 所有的遊戲都習慣拍攝 !假設如果有一把槍,將不得不繼續對話和勸說、 調解、 和平。如果被剝削的獨裁統治和壓迫-我們要與他們戰鬥,但我們並不一定”割”是獨裁者 !發生問題時,總是有很多解決方法,你先生 !

如果說,今天的年齡: 協作、 集成和發展。假設沒有合作,將再次使用武器的恐嚇,強迫合作 !口號轉型和發展太 !後面這個口號是火器 !這個時代是”交談”到彼此使用火器,政府用殺人的槍,它也威脅到其他國家 !

不得不說太世界大國的絕大多數有”血的債務或債務的汗水、 淚水和很多錢”,他的國家和其他國家的人民 !如果您刪除了兇器,他們無事可壓制,謀殺人的人當人們想要收回他們的債務 !因此,以消除所有謀殺武器在世界各地,我們的願望,就幾乎是不可能 !然而,和平的目標將所有贊成進步人類!

第二次世界大戰結束于 1945 年 5 月 7 日,但不幸的是為人類的從那時起到今天,2013/2/9,槍聲仍始終迴響跨在某個地方在這個世界 !成千上萬的人喪生,或帶來損傷從那時起,只有瘋狂的野心和瘋狂的一幫野蠻人的權力 !母豬對人類死亡 !為你的孩子、 你的父母、 丈夫或妻子 !68 年過去了,而今天是足夠多 !你和我一起,什麼叫銷毀所有類型的武器,世界各地,不排除任何國家的 !你: 讓我們說令人信服的方式,去你與我,説明實際上結束世界各地永久戰爭作出貢獻!-最好的問候

 

 

 

 

 

 

Bản tiếng Nga

 

Говоря, отправить вам 1 a:

Для мира для человечества

Письмо президенту страны, Генеральный секретарь Коммунистической партии и люди во власти во всех областях, и люди по всему миру!

Люди всего мира, не исключая никого, стремятся иметь мира! Но война всегда происходит! Истоки войны там много, но самым важным фактором является оружием! Таким образом если в мире, не исключая страны, добровольно уничтожила все оружие… убийство, независимо от того, какое оружие используется убивать людей, то никто будет иметь оружие, чтобы убить людей! мир придет в человеческой расы!

Человечество изобрел оружие, чтобы защитить себя или убивают друг друга, если все одно оружие никто никого не убивал, ни она нужна защита больше!

Человеческой расы, когда никто не имел оружие, мир является постоянным!

Надеюсь, кто-нибудь читать это сообщение, пожалуйста, поделитесь это желание, день не далеко, это желание может стать реальностью во всем мире! -С наилучшими пожеланиями!

Вы, сэр! Никто налогом мечты, ты возьмешь мечта! и действовать как сон! для мира для человечества!

Вы, сэр! из-за неравенства следует производить Сан войны SideShow для равенства! Но человек, есть много способов решения различных неравенство! не обязательно требует использования войны, используя оружие! В примере используется диалог! Люди часто говорят: все игры используются для съемки! Предположим, если есть пистолет, придется продолжить диалог и убеждение, посредничество, мира. Если время эксплуатации диктатуре и подавлении-мы должны бороться с ними, но «вырезать не обязательно» мы диктаторов! Возникает проблема, всегда есть много обходные пути, вы, сэр!

Если говорит что сегодня возраст: сотрудничества, интеграции и развития. Если предположить отсутствие сотрудничества, снова использовать оружие запугивания для принуждения сотрудничества! лозунгом перехода и развития слишком! за этот лозунг является огнестрельного оружия! Эта эра «поговорить» друг к другу с использованием огнестрельного оружия, правительство использовало орудия убийства людей, он угрожает других стран тоже!

Нужно также сказать, что подавляющее большинство мировых держав у «крови задолженности или задолженности пота, слез и много денег» народом его страны и других стран! Если вы исключите орудие убийства, они не имеют ничего для подавления, убийство людей, когда люди хотят вернуть свой долг! Таким образом чтобы устранить все убийства оружие, по всему миру, насколько наши чаяния, является практически невозможно! Однако цель для мира бы все пользу прогрессивного человечества!

Вторая мировая война закончилась 7 мая 1945 года, но к сожалению для человечества, начиная с этой даты до сегодняшнего дня, 2/9/2013, огонь до сих пор всегда звучат через где-то в этом мире! сотни миллионов людей погибли, или принести травмы после этой даты, только неистовой амбиции и Дикая Банда варвар держав! сеять смерть для человечества! для ваших детей, ваших родителей, ваш муж или жена! 68 лет прошло, и сегодня является более чем достаточно! Вы вместе со мной, что-нибудь под названием для уничтожения всех видов оружия, в мире, не исключая любую страну! Вы: Скажем убедительным образом, идете вы, войска со мной, помогая на самом деле конец войны постоянно во всем мире! -с наилучшими пожеланиями

 

Bản tiếng Nhật

1 A を送ると言って、

人類に平和のため

国、共産主義の党とすべてのフィールドに、電力の人々 と世界中の人々 の一般的な秘書の大統領への手紙 !

除外していない誰もが、世界中の人々 は平和を持っているに熱心です !しかし、戦争は常に起こる !そこの戦争の起源は多くが、最も重要な要因の武器です !だから場合自発的. すべての武器を破壊、国を除外していない世界の殺人、どのような武器は人を殺すし、ない 1 つに使用されたに関係なく必要があります人を殺すために武器 !平和は、人間のレースに来る !

人類は彼ら自身を守るか、または互いを殺すために武器を発明した、すべて 1 つの武器がある場合誰も、誰も殺害もそれはもうを守る必要があります !

人間のレースがある武器、平和が永久的です !

誰もこのメッセージを読んで願っていますこの願望は、そう遠くない日を共有してください、この欲求が世界の現実になることが !よろしく !

あなたは、先生 !1 つない夢を課税は、あなたの夢を奪う !夢のように行動 !人類に平和 !

あなたは、先生 !不平等のための平等のための余興戦争サンを生成する必要が !男は、方法があります多くの様々 な不平等を解決 !必ずしも必要戦争、武器を使用しての使用 !例では、対話を使用して !人々 は言う: すべてのゲームは撮影するために使用 !銃があると仮定して、対話と説得、調停、平和を継続する必要があります。搾取の独裁と抑圧されている場合-私たちは、彼らと戦う必要がありますが必ずしも「カット」われわれは独裁者 !問題が発生する、常に多くの回避策は、あなたは先生です !

場合は、今日の時代と言っ: コラボレーション、統合、および開発。協力がないと仮定して、協力を強制するのに脅迫の武器は使用もう一度 !スローガンの移行と開発あまりにも !このスローガンの背後には、銃器 !この時代は「トーク」他の銃器を使用して、政府は人々 を殺す銃を使用、それはあまりにも他の国を脅かす !

あまりにも世界の大国の大半が彼の国と他の国の人々 によって「血の負債、または汗、涙とたくさんのお金の負債」と言う必要がある !殺人兵器を排除する場合彼らが殺人の人々 の人々 は彼らの負債を回収したいとき、非表示に何もある !したがって、すべての殺人を撲滅する限り、私たちの願望は、世界中の武器はほとんど不可能です !しかし、平和のための目標すべて進歩的な人間性に有利だろう !

2 次世界大戦は 1945 年 5 月 7 日に終わったが、残念なことに、人類の今日、その日から 2013/02/09、銃撃戦まだ常に響きわたる間でどこかこの世界で !数百万人の何百ものまたは死んでその日以来、だけ必死の野望と野蛮な力の野生の一団の傷害をもたらす !人類に死の種をまく !あなたの子供、あなたのご両親、あなたの夫や妻 !68 年経ちましたが、今日は十分以上です !私に参加する、何かのすべてのタイプの武器は、世界のあらゆる国を除外していないの破壊と呼ばれる !あなた: みましょうと言う魅力的な方法、あなたは、私が、実際に永久に世界の戦争を終わらせる助けと貢献を行く !-敬具

 

 

 

 

Tiếng Đức

Senden Sie Ihnen zu sagen, 1 a:

Für den Frieden für die Menschheit

Brief an den Präsidenten des Landes, der Generalsekretär der kommunistischen Partei, die Leute an der Macht in allen Bereichen und Menschen auf der ganzen Welt!

Die Menschen in der ganzen Welt, nicht ausgenommen, sind daran interessiert, die Frieden haben! Aber der Krieg immer passiert! die Ursprünge des Krieges dort sind viele, aber der wichtigste Faktor ist die Waffe! Also, wenn überall auf der Welt nicht ausschließlich ein Land freiwillig zerstört alle Waffen… Mord, unabhängig davon, welche Waffe benutzt wurde, um Menschen, dann niemand töten Waffen töten Menschen haben! Frieden wird kommen, für die Menschheit!

Menschheit erfunden die Waffen um sich zu verteidigen oder zu töten einander, wenn alle eine Waffe sind niemand jemanden getötet, noch braucht es nicht mehr zu verteidigen!

Die Menschheit, wenn niemand Waffen hatte, ist Frieden dauerhaft!

Hoffe jemand lesen diese Nachricht, bitte teilen Sie diesen Wunsch, einen Tag nicht weit weg, diesen Wunsch Wirklichkeit auf der ganzen Welt werden kann! -Mit freundlichen Grüßen!

Sie, Sir! Niemand besteuert Träume, Sie nehmen einen Traum! und als der Traum! für den Frieden für die Menschheit!

Sie, Sir! wegen Ungleichheit sollte SideShow Krieg San Gleichheit produzieren! Aber Mann, es gibt viele Möglichkeiten verschiedene Ungleichheit zu lösen! die Verwendung des Krieges mit Waffen ist nicht unbedingt erforderlich! Im Beispiel wird den Dialog! Leute sagen oft: alle Spiele werden zum Schießen! Angenommen Sie, wenn es eine Waffe ist, weiterhin den Dialog und Überzeugung, Vermittlung, Frieden haben. Wenn ausbeuterischen Diktatur und Unterdrückung wird-wir müssen mit ihnen kämpfen, aber nicht unbedingt “Schnitt” Wir sind Diktatoren! Ein Problem entsteht, es gibt immer viele Workarounds, Sir!

Wenn die heutigen Zeit sagen: Collaboration, Integration und Entwicklung. Wenn keine Zusammenarbeit, wird wieder Waffen der Einschüchterung verwenden, um Zusammenarbeit zu zwingen! dem Motto Übergang und Entwicklung zu! hinter diesem Slogan ist Schusswaffen! Dieser Ära ist “reden” miteinander mit Schusswaffen, die Regierung verwendet die Waffen töten Menschen, es droht auch anderen Ländern!

Muss auch sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Weltmächte “Blut von Schulden oder Schulden von Schweiß, Tränen und eine Menge Geld” von den Menschen in seinem Land und anderen Ländern haben! Wenn Sie die Mordwaffe beseitigen, haben sie nichts zu unterdrücken, Mord Menschen wenn Menschen wollen ihre Schulden zurückgewinnen! Daher ist die Waffe, auf der ganzen Welt, so weit wie unsere Sehnsüchte, um den Mord zu beseitigen fast unmöglich! Das Ziel für den Frieden wäre jedoch alles zugunsten der progressiven Menschheit!

Weltkrieg endete am 7. Mai 1945, aber leider für die Menschheit, seit diesem Zeitpunkt bis heute, 09.02.2013, Schüsse immer noch erschallt über irgendwo auf dieser Welt! Hunderte von Millionen von Menschen kamen ums Leben oder Verletzungen seit diesem Zeitpunkt, nur den zügellosen Ehrgeiz und eine wilde Bande von den Barbaren-Mächten zu bringen! Säen Sie Tod für die Menschheit! für Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihr Mann oder Frau! 68 Jahre sind vergangen, und heute ist mehr als genug! begleiten Sie mich, etwas forderte Zerstörung aller Arten von Waffen, überall auf der Welt keinem Land ausgenommen! Sie: Lassen Sie uns sagen, eine überzeugende Art und Weise, gehen Sie mit mir, dazu beitragen, um den Krieg dauerhaft auf der ganzen Welt tatsächlich zu beenden! -mit freundlichen Grüßen

 

 

Tiếng Arabic

قائلا، نرسل لك ج: 1

للسلام للإنسانية

رسالة إلى رئيس البلاد، الأمين العام “الحزب الشيوعي”، والناس في السلطة في جميع الميادين، والناس في جميع أنحاء العالم!

الشعب للعالم كله، وعدم استبعاد أي شخص، وحريصة على تحقيق السلام! ولكن الحرب لا يحدث دائماً! أصول الحرب هناك كثيرة، لكن أهم عامل هو السلاح! لذا، إذا في جميع أنحاء العالم، وعدم استبعاد بلد، طوعا تدمير جميع الأسلحة… سيكون القتل، بغض النظر عن ما كان يستخدم سلاح لقتل الناس، فلا أحد الأسلحة لقتل الناس! وسوف يأتي السلام للجنس البشري!

البشرية اختراع الأسلحة الدفاع عن أنفسهم أو يقتلوا بعضهم البعض، وإذا كانت كلها سلاح واحد لا أحد قتل أي شخص، ولا أنها تحتاج أن تدافع عن بعد الآن!

الجنس البشري، عندما لم يكن أحد قد الأسلحة، السلام الدائم!

أمل أن أي شخص يقرأ هذه الرسالة، يرجى حصة هذه الرغبة، يوم ليس بعيداً، ويمكن أن تصبح هذه الرغبة إلى حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم! –مع أطيب التحيات!

لك، يا سيدي! لا واحد للضريبة الأحلام، ويسلب حلم! ويكون بمثابة الحلم! للسلام إلى الإنسانية!

لك، يا سيدي! بسبب عدم المساواة ينبغي أن تنتج SideShow الحرب سان للمساواة! ولكن الرجل، هناك العديد من الطرق لحل عدم المساواة مختلف! لا تتطلب بالضرورة استخدام الحرب، استخدام الأسلحة! يستخدم المثال الحوار! الناس كثيرا ما يقولون: جميع ألعاب تستخدم لإطلاق النار! إذا افترض وجود بندقية، سوف يكون للاستمرار الحوار والإقناع، والوساطة، والسلام. إذا كان يجري استغلالية الدكتاتورية والقمع-علينا أن نحارب معهم، ولكن ليس بالضرورة “قص” نحن الطغاة! تنشأ مشكلة، ودائما هناك العديد من الحلول، سيدي!

إذا كان عصر ذلك اليوم قائلا: التعاون والتكامل، والتنمية. بافتراض لا التعاون، سوف مرة أخرى إلى استخدام الأسلحة للتخويف لإكراه التعاون! شعار الانتقال والتنمية أيضا! وراء هذا الشعار هو الأسلحة النارية! هذا العصر هو “الحديث” إلى بعضها البعض باستخدام الأسلحة النارية، واستخدمت الحكومة البنادق مما أسفر عن مصرع شخص، فإنه يهدد البلدان الأخرى أيضا!

لا بد من القول أيضا أن الغالبية العظمى من دول العالم قد “الدم الدين، أو الدين من العرق والدموع والكثير من المال” بشعب بلده وبلدان أخرى! إذا قمت بإزالة سلاح القتل، لديهم شيء لقمع، قتل الناس عند الناس يريدون استعادة ديونها! ولذلك، للقضاء على كل جريمة القتل سلاح، في جميع أنحاء العالم، بقدر طموحاتنا، يكاد يكون من المستحيل! ومع ذلك، سيكون الهدف للسلام كل شيء صالح الإنسانية التقدمية!

انتهت الحرب العالمية الثانية في 7 مايو 1945، ولكن لسوء الحظ للبشرية، منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، 09/02/2013، إطلاق النار لا يزال دائماً رسوند عبر في مكان ما في هذا العالم! مئات ملايين الناس لقوا حتفهم، أو جلب الضرر منذ ذلك التاريخ، إلا الطموح المحمومة وعصابة البرية القوى البربرية! زرع الموت للإنسانية! لأطفالك، والديك، والزوج أو الزوجة! لقد مرت سنوات 68، واليوم أكثر من كاف! يمكنك الانضمام لي، وأي شيء يسمى لتدمير جميع أنواع الأسلحة، حول العالم، وعدم استثناء أي بلد! لك: دعونا نقول بطريقة مقنعة، انتقل لك، المساهمة معي، المساعدة في الواقع إنهاء الحرب بشكل دائم في جميع أنحاء العالم! –مع أطيب التحيات

 

 

 

 

 

Tiếng Spanish-

 

Diciendo: enviar 1 a:

Paz para la humanidad

Carta al Presidente del país, el Secretario General del partido comunista y la gente en el poder en todos los campos y personas en todo el mundo!

La gente de todo el mundo, sin excluir a nadie, está desea de tener paz. Pero la guerra siempre pasa! los orígenes de la guerra son muchos, pero el factor más importante es el arma! Así que, si en todo el mundo, sin excluir un país destruido voluntariamente todas las armas… asesinato, independientemente de qué arma se utilizó para matar gente, entonces no tendrá armas para matar a la gente! paz llegará a la raza humana!

La humanidad inventó las armas para defenderse o matarse unos a otros, si todos son un arma no mató a nadie, ni necesita defender ya!

La raza humana, cuando no tenían armas, paz es permanente.

Espero que alguien leyendo este mensaje, por favor comparta este deseo, un día no lejano, este deseo puede convertirse en una realidad en todo el mundo! -Saludos cordiales!

Usted, señor! Ninguna imposición sueños, te quitan un sueño! y actúan como el sueño! por la paz a la humanidad!

Usted, señor! debido a la desigualdad debe producir san guerra SideShow para la igualdad. Pero hay muchas maneras de resolver varios desigualdad! No requiere necesariamente el uso de la guerra, utilizando armas! En el ejemplo se utiliza el diálogo! A menudo la gente dice: todos los juegos se usan para disparar! Supongo que si hay un arma, tendrá que continuar el diálogo y la persuasión, mediación, paz. Si siendo dictadura explotación y la opresión-tenemos que luchar con ellos, pero no necesariamente “corten” somos dictadores! Surge un problema, siempre hay muchas soluciones, señor!

Si diciendo que era actual: colaboración, integración y desarrollo. Suponiendo que no hay cooperación, otra vez usará armas de intimidación para obligar a la cooperación. la transición de lema y el desarrollo también! detrás de este lema es fuego! Esta época es “hablar” entre sí usando armas de fuego, el gobierno utilizó las armas matando gente, amenaza a otros países también.

Debo decir también que la mayoría de las potencias del mundo tiene “sangre de deudas, o deudas de sudor, lágrimas y un montón de dinero” por la gente de su país y otros países. Si eliminas el arma homicida, no tienen nada que reprimir, gente de asesinato cuando la gente quiere recuperar su deuda. Por lo tanto, para eliminar todo el asesinato arma, todo el mundo, en cuanto a nuestras aspiraciones, es casi imposible! Sin embargo, la meta para la paz sería a favor de la humanidad progresista.

2ª Guerra mundial terminó el 07 de mayo de 1945, pero por desgracia para la humanidad, desde esa fecha hasta hoy, 09/02/2013, disparos siempre resound a través en algún lugar en este mundo! cientos de millones de personas perecieron, o traen lesiones desde esa fecha, sólo la ambición desenfrenada y una pandilla salvaje de las potencias bárbaro! sembrar la muerte a la humanidad! para tus hijos, tus padres, tu esposo o esposa. 68 años han pasado, y hoy es más que suficiente! me acompañas, algo llamado para la destrucción de todos los tipos de armas, todo el mundo, sin excluir a ningún país. Tú: Vamos a decir de una manera convincente, vete, contribuyendo con mí, ayudar a terminar con la guerra permanente en todo el mundo en realidad! -Saludos cordiales

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Indonesian

Mengatakan, mengirimkan 1 a:

Untuk perdamaian untuk kemanusiaan

Surat kepada Presiden negara, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan orang-orang berkuasa di semua bidang, dan orang di seluruh dunia!

Orang-orang dari seluruh dunia, tidak termasuk siapa saja tertarik untuk memiliki damai! Tapi perang yang selalu terjadi! asal-usul perang di sana banyak, tetapi faktor yang paling penting adalah senjata! Jadi, jika seluruh dunia, secara sukarela tidak termasuk negara, hancur… semua senjata pembunuhan, terlepas dari senjata apa yang digunakan untuk membunuh orang, maka tidak ada seorang pun akan memiliki senjata untuk membunuh orang! Perdamaian akan datang kepada umat manusia!

Manusia menciptakan senjata untuk membela diri atau membunuh satu sama lain, jika semua satu senjata tidak ada yang membunuh orang, juga tidak membutuhkan membela lagi!

Umat manusia, ketika tidak ada yang memiliki senjata, perdamaian permanen!

Berharap setiap orang yang membaca pesan ini, silakan berbagi keinginan ini, suatu hari tidak jauh, keinginan ini dapat menjadi kenyataan seluruh dunia! -Best regards!

Anda, Sir! Tidak ada yang dikenakan pajak mimpi, Anda mengambil mimpi! dan bertindak sebagai mimpi! perdamaian kepada umat manusia!

Anda, Sir! karena ketidaksetaraan harus menghasilkan tontonan perang san kesetaraan! Tetapi manusia, ada banyak cara untuk memecahkan berbagai ketidaksetaraan! tidak selalu membutuhkan penggunaan perang, menggunakan senjata! Contoh menggunakan dialog! Orang sering berkata: Semua permainan yang digunakan untuk menembak! Misalkan jika ada pistol, akan memiliki untuk melanjutkan dialog dan persuasi, mediasi, perdamaian. Jika sedang eksploitatif kediktatoran dan penindasan-kita harus berjuang dengan mereka, tapi tidak “memotong” kami diktator! Timbul masalah, selalu ada banyak workarounds, Anda Sir!

Jika mengatakan bahwa hari ini Umur: kolaborasi, integrasi dan pengembangan. Dengan asumsi tidak ada kerjasama, lagi akan menggunakan senjata intimidasi untuk memaksa kerjasama! slogan transisi dan pengembangan terlalu! di belakang slogan ini adalah senjata api! Era ini adalah “berbicara” satu sama lain menggunakan senjata api, pemerintah menggunakan senjata membunuh orang, mengancam negara-negara lain juga!

Juga mengatakan bahwa sebagian besar kekuasaan di dunia memiliki “darah utang, atau utang keringat, air mata, dan banyak uang” oleh warga negaranya dan negara-negara lain! Jika Anda menghilangkan senjata pembunuhan, mereka tidak ada untuk menekan, orang-orang pembunuhan ketika orang ingin merebut kembali utang mereka! Oleh karena itu, untuk menghilangkan semua pembunuhan senjata, seluruh dunia, sejauh aspirasi kami, hampir mustahil! Namun, tujuan untuk Perdamaian akan semua mendukung progresif kemanusiaan!

Perang Dunia 2 berakhir pada 7 Mei 1945, tapi sayangnya bagi manusia, sejak tanggal itu ke hari ini, 2/9/2013, tembakan masih selalu bergema di suatu tempat di dunia ini! ratusan juta orang tewas, atau membawa cedera sejak tanggal itu, hanya panik ambisi dan sekelompok liar barbar kekuasaan! menabur kematian untuk kemanusiaan! untuk anak-anak Anda, orangtua Anda, suami atau istri Anda! 68 tahun telah berlalu, dan hari ini lebih dari cukup! Anda bergabung dengan saya, sesuatu yang menyerukan penghancuran semua jenis senjata, di seluruh dunia, tidak termasuk negara! Anda: Mari kita katakan cara yang menarik, pergi Anda berkontribusi dengan saya, membantu untuk benar-benar mengakhiri perang secara permanen seluruh dunia! -Salam

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Hàn – Korean

1 A: 보내

인류에 게 평화에 대 한

공산당, 및 모든 분야에서 힘 있는 사람들이 전 세계 사람들의 총비서 국가의 대통령에 게 편지!

누구도 배제 하지, 세상의 사람들은 평화를가지고 싶다고! 하지만 전쟁이 항상 일어난다! 전쟁의 기원은 많은, 하지만 가장 중요 한 요소는 무기! 그래서, 전세계, 자발적으로 모든 무기… 파괴 한 국가 배제 하지 살인, 어떤 무기를 사람, 그리고 아무도 죽 일 사용 된에 사람을 죽 일 무기를 있을 것 이다! 평화는 인류에 게 올 것 이다!

인류를 자신을 방어 하거나 서로 죽 일 무기를 발명, 모두 하나의 무기가 있다면 아무도 누구를 죽 였 어도 더 이상 방어 필요 합니까!

인류, 아무도 했다 무기, 평화는 영구적!

이 메시지를 읽는 누구 든 지 희망이 욕망, 멀지 않은 하루를 공유 하시기 바랍니다,이 욕망은 세계 각 지 현실이 될 수 있습니다! -안부!

당신은 선생님! 아무도 과세 꿈, 당신은 꿈 데 려! 그리고 역할을 하는 꿈! 인류에 게 평화!

당신은 선생님! 불평등 때문에 평등을 위한 SideShow 전쟁 산을 생산 해야 합니다! 하지만, 다양 한 불평등을 해결 하는 방법에 여러가지가 있습니다! 전쟁, 무기를 사용 하 여를 사용 하 여 반드시 필요 하지 않습니다! 이 예에서는 대화를 사용! 사람들이 자주 말하는: 모든 게임 촬영 하는 데 사용 됩니다! 총 가정, 대화와 설득, 중재, 평화를 계속 해야 합니다. 착취 독재와 억압 되는 경우-우리는 그들과 함께 싸 워 야 하지만 반드시 “컷” 우리가 독재자! 문제가 발생, 항상 많은 해결 방법, 당신은 선생님!

오늘날의 나이 말하는 경우에: 협업, 통합 및 개발. 가정 협력 없음, 다시 협박의 무기를 사용 하 여 협력을 강요! 슬로건 전환 및 개발 너무! 이 슬로건 뒤에 총기입니다! 이 시대 총기를 사용 하 여 서로 “이야기”는, 사람들을 죽이 총을 사용 하는 정부, 다른 나라를 위협 하는 그것은 너무!

세계의 힘의 대다수는 “혈액 빚, 또는 땀, 눈물과 많은 돈 부채” 그의 나라와 다른 나라 사람들이 너무 말을 해야! 살인 무기를 제거 하는 경우 그들은 없다 억제, 살인 사람 사람들이 그들의 부채를 회수 하 고 싶을 때! 따라서, 모든 살인을 제거 하기 위해 무기, 우리의 포부까지 전세계 거의 불가능! 그러나, 평화에 대 한 목표 진보적인 인류 호의 모든 것!

제 2 차 세계 대전 1945 년 5 월 7 일에 종료 하지만 불행 하 게도 인류에 대 한 오늘, 그 날짜 이후 2/9/2013 년 총 소리 여전히 울린다 걸쳐 어딘가에이 세상에서! 사람들의 수백만의 수백 죽 었 소, 또는 그 날짜 이후에, 광란 적인 야망과 바바리 안 힘의 야생 갱 부상! 인류에 게 죽음을 뿌리 다! 자녀, 부모님, 남편 또는 아내에 대 한! 68 년은 통과 하 고 오늘 이상의 충분 한입니다! 당신이 나와 함께, 아무것도 모든 종류의 무기, 세계의 어떤 국가 배제 하지의 파괴에 대 한 호출! 당신: 하자 매력적인 방법 이라고, 당신이 나와 함께, 실제로 영구적으로 전 세계에 전쟁을 끝낼 수 있도록 기여! -안부

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements